Jobba hos oss

Vill du vara med och bygga upp vår förskola där hållbarhet och miljö är i fokus? Ta chansen och var med från början på Ringstorpsparken.

Tillsammans med dina kollegor kommer du att driva och bygga upp förskolans verksamhet med utgångspunkt i barnen och deras utveckling. Den fria leken, kreativitet och barnens funderingar är några av våra utgångspunkter i arbetet med barnen.

Vi samarbetar med förskolorna Pålsjö Östra förskola, Ringstorps förskola och Västra Berga förskola för att skapa en likvärdighet mellan förskolorna i området och ge barnen samma möjligheter att utvecklas i ett positivt lärande.

Hållbar framtid är våra förskolors gemensamma förhållningssätt och tema, där en god miljö är en viktig grundsten.  Våra förskolor har tillgång till en egen pedagogista, som stödjer och handleder arbetslagen i deras utvecklingsprocesser.

Ringstorpsparkens förskola i Helsingborg.

Ringstorpsparkens förskola i Helsingborg.